header image
 

Władze

Dyrektor: Anna Oskroba
Wicedyrektor: Marzanna Dubińska
Kierownik świetlicy: Grażyna Borzuchowska
Kompetencje osób w ramach pełnionych funkcji określa Statut.

Administracja
Sekretarz szkoły: Renata Gałązka
Kierownik gospodarczy: Bogusława Dawidziuk