header image
 

Władze

Dyrektor: Anna Oskroba
Wicedyrektor: Agnieszka Grzebała
Kierownik świetlicy: Grażyna Borzuchowska
Kompetencje osób w ramach pełnionych funkcji określa Statut.

Administracja
Sekretarz szkoły: Joanna Ochmańska
Kierownik gospodarczy: Bogusława Dawidziuk