header image
 

Kompetencje

Organami Szkoły Podstawowej nr 203 im. Antoniny i Jana Żabińskich są:

  1. Dyrektor szkoły
  2. Rada pedagogiczna
  3. Samorząd uczniowski
  4. Rada rodziców

Zadania organów określa statut Szkoły Podstawowej nr 203 im. Antoniny i Jana Żabińskich

Rada pedagogiczna, samorząd uczniowski i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i statutem Szkoły Podstawowej nr 203 im Antoniny i Jana Żabińskich.