header image
 

Struktura własnościowa i majątek

 1. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się z budżetem m. st. Warszawy.
 2. Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność komunalną m. st. Warszawy:
  • Powierzchnia całkowita działki: 5914 m2
  • Powierzchnia działki pod budynkiem: 1004 m2
  • Powierzchnia boiska: 4910 m2
  • Ilość kondygnacji nadziemnych: 3
  • Ilość kondygnacji podziemnych: 1
 3. Szkoła nie posiada osobowości prawnej, a za jej zobowiązania odpowiada budżet m. st. Warszawy.

Majątek stanowią: środki trwałe, wyposażenie, księgozbiór.