header image
 

Przedmiot działalności

  • wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) 85.20 szkoły podstawowe,
  • wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2004) 80.10.B Szkolnictwo podstawowe,