header image
 

Ewidencje i rejestry

 1. Księga ewidencji uczniów
 2. Księga uczniów
 3. Ewidencja legitymacji szkolnych
 4. Ewidencja kart rowerowych
 5. Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek
 6. Księga uchwał Rady Pedagogicznej
 7. Zarządzenia dyrektora szkoły
 8. Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 9. Listy pracowników
 10. Ewidencja chorobowa
 11. Rejestr nieobecności pracowników
 12. Rejestr zamówień publicznych
 13. Dokumentacja finansowo-księgowa
 14. Księgi inwentarzowe

Komórki prowadzące: sekretariat, dyrektor szkoły, wicedyrektor, kierownik gospodarczy.