header image
 

Menu Podmiotowe

Szkoła Podstawowa nr 203 im. Antoniny i Jana Żabińskich

Adres:

ul. ks. I.  Skorupki 8
00-546 Warszawa
Tel/fax: 22 621-32-91

Adres strony internetowej: www.sp203.edu.pl

Adres e-mail: sp203@eduwarszawa.pl

NIP: 526-279-55-00
REGON: 010207704

Bilans jednostki za rok 2021.